Blog

Özel veya Kamu Sorumluluğu Şirketi (BV vs. NV)

UBO Kaydı

27 Eylül 2020'de Hollanda, Nihai Yararlanıcı Sahibi ile ilgili yeni düzenlemeler getirdi. Yönetmelikler, ilgili yeni AB düzenlemeleri nedeniyle gerekli bir değişikliktir.